Realizacje

Projekty (2006-2012)

Ważniejsze opracowania lata 2006 - 2012.

 • Zaprojektowanie i wybudowanie mostu w ciągu drogi krajowej Nr 17 na odcinku Krasnystaw-Zamość w km 171+362 w m. Sitaniec z dojazdami i objazdem wraz z odcinkową korektą rzeki Czarny Potok.
  Partner w konsorcjum z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt budowlany i Wykonawczy wraz z dokumentami przetargowymi na przebudowę dr. kraj. Nr 17 klasy GP na odcinku Piaski - Łopiennik od km 114+780 do km 131+297.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z dokumentami przetargowymi na budowę II etapu obwodnicy Puław w ciągu dr. kraj. S12 na odcinku od km 11+120 do km 24+400 w konsorcjum z DHV Polska Sp. z o.o.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z dokumentami przetargowymi na budowę obwodnicy m. Kock w ciągu dr. kraj. S19 na odcinku od km 0+000 do km 4+500.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Koncepcja programowa dr. ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski - Zamość ” dł. ok. 67 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Koncepcja programowa dr. ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” dł. ok. 38 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dr. ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” (k/Kurowa) dł. ok. 38 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dr. ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku Pisaki – Zamość dł. ok. 67 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Aktualizacja wielobranżowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej na budowę II-go etapu obwodnicy Puław, w ciągu dr kr S12 Radom – Puławy – Kurów – Lublin, od km 11+050 do km 22+890 - (łącznie do węzła „Sielce” – dr. kraj. S17, wg rozwiązania Lafrentz Polska Sp. z o.o.) – (opracowanego przez BUP „Drogprojekt”, w konsorcjum z DHV POLSKA Sp. z o.o. w latach od 09.2004 r. do 12.2008 r.).
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wielobranżowy przebudowy ul. Rejowieckiej i ul. Lubelskiej w Chełmie, związanych z budową Galerii Chełmskiej.
  Inwestor: Galeria Chełmska Spółka z o.o. w Chełmie.
 • Kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę dr ekspresowej S17/S12 wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina – część 2, zadanie 2 obejmującą odcinek dr. ekspresowej S17/S12 – od węzła „Bogucin” do węzła „Dąbrowica” wraz z węzłem – o łącznej dł. ok. 7,7 km.
  Inwestor: DHV Polska Sp. z o.o. Warszawa. Opracowanie dla GDDKiA O/Lublin
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap I”.
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.
 • Kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej na przebudowę dr. kraj Nr 63 na odcinku od km 287+884 do km 299+750 granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego – Łuków.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z Dokumentami przetargowymi na budowę obwodnicy m. Tomaszów Lubelski w ciągu dr. kraj. nr S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) o dł. 8,9 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.